0 items / $0.00
Ha Tran Music

Ban Nguyen (To The Core)

$12.00

Image of Ban Nguyen (To The Core)

Almost a decade in the making, Ban Nguyen breaks the sonic barrier with rock, pop, jazz, and electronic influences. Written by composers Nghia Do and Hoan Quan, Ban Nguyen contains 10 rocking tracks that'll get your ears and heart pumping in all directions.

Bản Nguyên là bản gốc của một đối tượng. Bản Nguyên là duy nhất bởi được kiến tạo trước hết và bản thân nó không có bản sao. Làm sao để tạo ra những bản nguyên chính là động lực lớn nhất thôi thúc sự sáng tạo của những nghệ sĩ đích thực?

Trong suốt hành trình nghệ thuật của mình, Bản Nguyên – To The Core đã trở thành một triết lý sống cũng như một thái độ nghề nghiệp của Hà Trần. Hà Trần luôn là một nguyên bản và không trộn lẫn. Phong cách âm nhạc của cô riêng biệt, độc lập và mạnh mẽ, tự tại.

Bản Nguyên – To The Core là một concept album, một hành trình âm nhạc đi tìm bản ngã con người của chính những người tham gia vào nó. Từ người sáng tác (Nhạc: Dominik Nghĩa Đỗ, Lời: Hoàng Quân) đến người thể hiện (Hà Trần và nhà sản xuất âm nhạc Trần Thanh Phương)…

Bản Nguyên – To The Core cũng là tên gọi dự án tương tác multimedia của chúng tôi với các nguyên bản khác. Là ngôi nhà mời gọi sự hội tụ của các dị nhân để cùng nhau sáng tạo trên mọi lãnh vực: Graphic, Fashion, Music, Video, TV…

1) Dem (Nyx)
2) Hoan Ca (Joys)
3) Bo Cong Anh (Dandelion)
4) Mat Na (Mask)
5) Tram Khuc (Sadness Lullaby)
6) Khong Tuong (R.E.M.)
7) Solo (Solo)
8) Ru Canh (Fallen Wings)
9) Mo Mat (Awaken)
10) Thang Hoa (Sublime)